The White House - Washington D.C.
1600 Pennsylvania Avenue NW - Washington , DC 20006